kvenna.net

En blogg om folk og maskiner i Kvenna Racing & Kvenna Mekaniske.

01 desember 2019

Morgenstemning

Lista viser nå Becker'n på 22 plass i Kåsan. Nr 15 i eliteklassen.
Mycket bra, som de sier her i utlandet.

Det er stille enda, hvis man ser bort i fra de 150 aggregatetene. Kun noen få våkne mennesker å se. 

Etiketter: , ,