kvenna.net

En blogg om folk og maskiner i Kvenna Racing & Kvenna Mekaniske.

23 januar 2021

Enduro arrangørkonferanse

 

Nå har jeg vært på arrangørkonferanse. Det gikk veldig bra, Sjanken er grenleder og styrte det hele på en god måte. Det var folk fra alle arrangørklubber utenom Flittig. Det hele foregikk fra hjemmekontoret på Teams.

Det kommer et referat ut på NMFs hjemmeside om ikke lenge, men tenkte det kunne være kjekt å orientere litt med en gang.

Lisenser

MITA er død, nå er minidrett som gjelder. Det er nytt opplegg for betaling av lisenser, det er beskrevet her:

https://www.nmfsport.no/wp-content/uploads/2020/12/Hvordan-kjope-Lisens-i-MinIdrett.pdf

Man må først kjøpe en hovedlisens (for en gren) så kan man kjøpe tilleggslisenser for andre grener.

 Et lite problem for endurogrenen er slik:

Man blir regnet som utøver i den grenen hovedlisensen er i, og den grenen får penger fra NMF (på grunnlag av antall lisenser). Det er en feil i opplegget med minidrett som fører til at de aller fleste som har både MX og endurolisens får MX som hovedgren. Dette er et problem for enduro, som frykter at pengene blir borte. Dette ble vi enige om å løse ved at hver enkelt klubb lager ei liste over personer som skal ha enduro som hovedgren og sender den inn. Det spiller ingen rolle for utøveren, man kan delta i alle grener (hoved og tillegg) man har lisens for. Men vi må lage denne lista i løpet av våren, når folk har kjøpt lisensene sine.

 Påmelding

MITA er som sagt død, nå er det iSonen som gjelder for arrangering og påmelding. Dette er noe som NIF står bak, mange idretter bruker denne.

Link til det første løpet på Lunner: https://isonen.com/event/ckjrgh8ch5bw20c68l2i2zqzh

Vi må også bruke dette når vi kommer til KGN.

Startnummer

Det ble diskutert en del rundt startnummer. Det er nå et nytt opplegg for å få startnummer, alle må inn på NMF for å sikre seg sitt eget. Det står at man må kjøpe startnummer, men jeg gjorde det før i dag og måtte ikke betale noe for det.

Info her: https://www.nmfsport.no/informasjon/utoverinformasjon/startnummer/

Kjøp startnummer her: https://reg.nmfsport.no/

Jeg tror kanskje det er slik at man først må ordne et kjøretøybevis før man kan få seg startnummer. Det gjør man på samme sted.

Alle som har startnummer fra før bør sørge for å reservere sitt gamle nummer (om man er fornøyd med det) i løpet av januar. 1. februar åpnes det nemlig for å ta et hvilket som helst startnummer. Med andre ord: Dersom du ikke sørger for å ta til deg ditt gamle ditt gamle i løpet av januar, kan det hende noen andre tar det.

Det ble understreket viktigheten av å ha riktig bakgrunnsfarge. Den finner du i spesialreglementet for enduro, side 16:

https://www.nmfsport.no/wp-content/uploads/2020/03/SR-Enduro-2020.pdf

Fargene viser hvilken klasse du kjører i, og gjelder klassene i NM og NC.

I NESS er det en annen klasseinndeling. Der bruker vi samme nummer og farge som ellers, men der vil altså ikke fargen beskrive klassen.

Det er ikke lenger slik at det finnes spesielle nummerserier pr klasse.  Før hadde jo elite 1-99, damer 900-999, gamlinger 600-699 osv. Men nå kan enhver ta seg et hvert nummer som er ledig.

 Det ble også poengtert at man må ha et enduro startnummer. Man MÅ velge et nummer fra endoro-opplegget og ha startnumre med endurofarge på sykkelen i enduroløp. Ergo kan man ikke stille med crossykkel med crossnummer, med mindre man har vært så flink/heldig at man har samme tall og farge i begge grener. Hvis man kommer med en sykkel man vanligvis bruker i MX, må man klistre på passende enduronumre. Dette for at arrangørene ikke skal havne i situasjoner hvor flere sykler har samme nummer. Dette var et problem i fjor. På Marerittet skulle de svartflagge en sykkel, da viste det seg at det var flere sykler med det nummeret… En annen ting er jo at man må ha samme nummer i alle løp, slik at sammenlagtresultater stemmer.

Dette må være i orden. På Lunner vil folk med feil farge på tall eller bakgrunn bli avvist, ble det sagt.

Løp

Det ble lista opp 17 ulike løp, det første på Lunner 7.2. Så følger NC1 på Haslemoen 20 februar og Lunner igjen 7.mars.

Jeg lister ikke opp alle her, komplett kalender kommer snart ut på nmfsport.no. Løpene dukker også opp på iSonen.com når de er ferdig innmeldt fra arrangørens hånd. Det kan selvsagt også bli endringer ettersom sesongen utvikler seg.

Etter mail med info fra Ola Konglevoll så nevnte jeg lørdag 9. oktober som vår dato for KGN. Dette er den mest aktuelle av de Ola nå har ledige.

Solør MC klubb er ivrige i år, de planlegger vinterløp i februar, 6-timers og breddeløp helga 29-30 mai, NM i september og et slags Kåsa / dag+nattløp 4-5 desember.

Det planlegges 5 NC runder, 4 eller 5 NESS-løp, NM og diverse.

 Covid

Det var generell enighet om at ingen vet hva framtida vil bringe, men ideen er at alle arrangører jobber som om løpene deres blir noe av, og alle som vil være med, melder seg på. Så er det den lokale smittesituasjonen, regler fra regjeringa, kommune osv som avgjør om løpet må avlyses. Det mangler ihvertfall ikke på pågangsmot og vilje fra arrangørklubbenes side.